U bevindt zich hier: Home > Welzijnsinfo > Statistieken > Benchmarkingverslag

Benchmarkingverslag

Een hulpmiddel om te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen

Wat?

Meten is weten. Dat geldt ook voor de veiligheid op uw werven. Daarom heeft Constructiv voor bouwbedrijven een benchmarkingverslag Welzijn ontwikkeld. Daarmee kan elk bouwbedrijf zijn cijfers over arbeidsongevallen en ziekteverlet  voor zijn arbeiders uit paritair comité 124 vergelijken met het gemiddelde in zijn subsector.

Dit verslag kan ook besproken worden met de werknemersvertegenwoordigers, met uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, uw beroepsorganisatie of de adviseur van uw regio.

Drie parameters

Het benchmarkingverslag bevat drie parameters:

Kort op de bal

Constructiv berekent deze parameters op basis van gegevens afkomstig uit de DMFA-aangifte  die bedrijven en sociale secretariaten elk kwartaal invullen. Deze parameters verschillen grondig van de frequentiegraad en werkelijke ernstgraad van het Fonds voor Arbeidsongevallen, die gebaseerd zijn op gegevens van de verzekeringsmaatschappijen voor arbeidsongevallen.

De Constructiv-parameters in het benchmarkingverslag hebben als voordeel dat ze berekend kunnen worden op kwartaalbasis, waardoor u zeer kort op de bal spelen.

Onveilige aannemers weren

Hoofdaannemers, aannemers, onderaannemers of zelfstandigen die werken met onderaannemers, mogen geen beroep doen op onderaannemers van wie ze kunnen weten dat die onveilig werken (Artikel 29 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996). Het benchmarkingverslag van Constructiv is het uitgelezen hulpmiddel om na te gaan of een bouwonderneming goed of slecht scoort op het vlak van veiligheid. Als de frequentiemeter of de verletmeter arbeidsongevallen al enkele jaren fors boven het sectorgemiddelde ligt, dan kan het zijn dat deze bouwonderneming onveilig werkt. Voor u beslist om in zee te gaan met een bepaalde onderaannemer, kunt u dus beter eerst bij deze onderneming haar benchmarkingverslag opvragen.

Beschikbaarheid

In 2013 ontvingen alle Belgische bouwondernemingen die in 2012 arbeiders in dienst hadden voor de eerste keer het benchmarkingverslag. Het verslag is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits, naargelang de regio waarin het bedrijf gevestigd is. Dit verslag geeft dus informatie over de arbeidsongevallen van de arbeiders, het verlet dat daardoor veroorzaakt wordt en het verlet ten gevolge van ziekte in de onderneming. 

Momenteel zijn de benchmarkingverslagen van 2015 beschikbaar voor ondernemingen die dat jaar arbeiders in dienst hadden.

  • Belangrijke informatie! De cijfers in het benchmarkingverslag dat elk bedrijf ontvangt, kunnen afwijken van de huidige cijfers omdat de gegevensstroom driemaandelijks bijgewerkt wordt, met inbegrip van de gegevens van de voorbije kwartalen en zelfs jaren. Daarnaast werd aan elke onderneming de meest recente nace-code toegekend.

Het verslag kan uitsluitend schriftelijk door de zaakvoerder of zijn gemachtigde opgevraagd worden. Stuur uw aanvraag via het contactformulier (onderwerp ‘Benchmarkingverslag’) op onze website.

Voorbeeld

Download een voorbeeldverslag in het Nederlands.

Sectoranalyse

Naast het benchmarkingverslag, dat gegevens op bedrijfsniveau bevat, heeft Constructiv voor de bovenvermelde welzijnsparameters ook het gemiddelde berekend op jaarbasis en voor de diverse subsectoren van de bouw. Deze parameters worden weergegeven op vier manieren:

  • op nationaal niveau;
  • volgens het RSZ-kengetal;
  • volgens de aard van de bouwactiviteit (NACE-code);
  • volgens de bedrijfsgrootte.

Een gedetailleerd overzicht van de evolutie van deze welzijnsparameters vindt u in de rubriek 'Sectoranalyse'.