U bevindt zich hier: Home > Welzijnsinfo > Startende ondernemingen

Preventiegids voor startende ondernemingen

Een bouwonderneming oprichten houdt een hele reeks verplichtingen in: je moet administratieve stappen zetten en kennis verzamelen op technisch en commercieel vlak en qua personeelsbeheer. Maar er zijn ook verplichtingen in verband met welzijn op het werk. Dat is een complexe materie en de informatie erover zit verspreid. Deze pagina’s zijn bedoeld als kennismaking met welzijn op het werk voor startende ondernemingen in de bouwsector. Via verschillende pistes wordt extra informatie aangereikt, afhankelijk van de noden van de onderneming.

Startende ondernemingen kunnen een beroep doen op Constructiv, specialist in welzijn op het werk. Constructiv heeft over dit onderwerp een volledig dossier ontwikkeld:

Welzijn op het werk – Gids voor startende ondernemingen.

In deze rubriek vindt u informatie over

In deze rubriek gebruikte afkortingen 

 • ARAB : Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
 • CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CPBW: Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • DMFA: Multifunctionele aangifte
 • DRBS: Dynamisch risicobeheersingssysteem
 • EDPB: Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • EDTC: Externe dienst voor technische controles    
 • FOD WASO: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg        
 • IDPB: Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • KB: Koninklijk besluit
 • NACE: Europese nomenclatuur van de economische activiteiten
 • PA: Preventieadviseur
 • PBM: Persoonlijk beschermingsmiddel
 • RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • SVGP: Specifiek veiligheids- en gezondheidsplan
 • AVW: Aangifte van Werken
 • VCA: Veiligheid-, gezondheid- en milieu-Checklist Aannemers
 • VGP: Veiligheids- en gezondheidsplan  
Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Constructiv via het mailadres research@constructiv.be.