U bevindt zich hier: Home > Welzijnsinfo > Regelgeving

Regelgeving

Een motief voor bedrijven om aan preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten te doen, is ongetwijfeld het reglementaire en juridische aspect. Ieder bedrijf is verplicht een aantal maatregelen te nemen om de wettelijke verplichtingen na te leven. De reglementaire bepalingen omvatten een aantal verplichtingen voor de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn, de preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de werknemers,…Het juridische kader omvat rechtsnormen, zoals Europese richtlijnen, wetten, codex over het welzijn op het werk, koninklijke besluiten (KB's), ministeriële besluiten (MB's), collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's),…

In deze rubriek vindt u de voornaamste wetteksten die van toepassing zijn voor de bouwsector, namelijk :