U bevindt zich hier: Home > Welzijnsinfo > Publicaties > Navb-publicaties

Navb-publicaties

De hoofdopdracht van het navb bestaat erin het welzijn van de werknemers op de werkplek te bevorderen.

In dit opzicht tracht het navb alle mogelijke kennis te verzamelen die de veiligheid en hygiëne in de bouwsector bevordert. Deze kennis wordt o.a. gebundeld in verschillende publicaties.

Deze publicaties zijn ingedeeld volgens de periodiciteit:


Periodieke uitgaven:

Navb info

Navb info (vroeger "Veilig Bouwen") is een driemaandelijks blad met verschillende artikels, met o.a. commentaar en uitleg bij nieuwe wetgeving, veiligheidstechnieken, nieuws over het navb...

U kunt navb info gratis downloaden of een jaarabonnement nemen op de gedrukte versie. Deze publicatie kan ook besteld worden tegen betaling. 

Navb info bouwvakkers

Navb info bouwvakkers is een halfjaarlijks blad met info over welzijn in de bouw, specfiek gericht aan bouwvakkers. Het blad verschijnt in het Nederlands, Frans en Duits.

U kunt navb info bouwvakkers enkel gratis downloaden.

Navb dossier

De navb dossiers (vroeger "Veiligheidsnota's Bouwbedrijf") gaan specifiek over veiligheid in de bouw en worden om de drie maanden uitgegeven. Elke publicatie gaat over een welbepaald thema rond veiligheid.

De navb dossiers kunnen gratis gedownload worden. U kunt ook gedrukte exemplaren bestellen tegen betaling.


Occasionele uitgaven:

Navb expert

In navb expert (vroeger "Beroepsmonografieën") worden de producten, de bouwmaterialen, het materieel, het gebruikte gereedschap en de verschillende werksituaties toegelicht per bouwberoep, rekening houdend met de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's bij de uitvoerders. Deze publicatie kan zowel worden gebruikt als preventiemiddel in de onderneming als in het technisch en beroepsonderwijs of bij de opleiding van toekomstige bedrijfsleiders.

Navb expert is enkel in gedrukte versie beschikbaar en kan besteld worden tegen betaling.

Navb vademecum

De navb vademecums zijn naslagwerken die dieper ingaan op specifieke thema’s in verband met welzijn in de bouw.

De vademecums zijn enkel in gedrukte versie beschikbaar en kunnen besteld worden tegen betaling.

P-bladen

De P-bladen zijn verklarende of technische informatieve nota’s over specifieke bouwaspecten. De bevoegde Federale Overheidsdienst publiceert ze in samenwerking met het navb.  

De P-bladen zijn enkel in gedrukte versie beschikbaar en kunnen besteld worden tegen betaling.

Onthaalbrochures

De onthaalbrochures zijn geïllustreerde bundels waarin veel voorkomende gevaarlijke situaties bij verschillende activiteiten op de bouwplaats worden voorgesteld.

De onthaalbrochures zijn enkel in gedrukte versie beschikbaar en kunnen besteld worden tegen betaling.

Affiches

Het navb heeft in het kader van de algemene campagne "De bouw: ons werk, ons leven" een reeks van acht affiches gemaakt.

Deze affiches zijn enkel in gedrukte versie beschikbaar en kunnen besteld worden tegen betaling.

CD-roms en DVD's

Het navb heeft ook enkele CD-roms en DVD's uitgebracht, vaak gelinkt aan een specifiek bouwberoep. Beide items kunnen besteld worden tegen betaling.

Navb global

De reeks navb global bevat anderstalige publicaties.

Sommige van deze publicaties kunnen gratis gedownload worden, andere besteld tegen betaling.

Andere publicaties

Deze reeks bevat publicaties en producten die niet binnen de andere categoriëen vallen, vb. gadgets die aan een specifieke campagne gelinkt zijn.