U bevindt zich hier: Home > Welzijnsinfo > Risicoanalyse OiRA

Risicoanalyse OiRA

De nieuwe tendens in de wetgeving toont, onder invloed van de Europese richtlijnen, duidelijk aan dat we ook in de toekomst zullen blijven evolueren naar een doelstellingenreglementering. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het bepalen van concrete preventiemaatregelen meer en meer bij de werkgever wordt gelegd. Op zich is dit een tweesnijdend zwaard. Enerzijds krijgt men als werkgever meer vrijheid, maar anderzijds heeft men ook minder houvast. Het uitvoeren van risicoanalyses lijkt het toverwoord. Nog steeds blijkt dat, zeker voor kleine ondernemingen, geen sinecure te zijn.Sinds 10 november 2015 stelt de bouwsector, in samenwerking met Prevent en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werken en de FOD WASO een instrument, OIRA, ter beschikking aan alle bouwbedrijven om hen toe te laten op een correcte manier een risicoanalyse uit te voeren.Voor elk type activiteit zijn in OIRA adviezen, aanvullende informatie, referenties naar de reglementering en voorstellen voor oplossingen beschikbaar. Na het doorlopen van de activiteiten van het bedrijf en de hieraan verbonden risico’s, stelt OIRA een document met concrete actiepunten op die u als werkgever kunt aanwenden als preventiemaatregelen om de risico’s binnen uw bedrijf uit te schakelen of te reduceren.Dit hulpmiddel is gratis online beschikbaar.Hoe gaat u aan de slag? Bekijk deze handleiding en leer stap voor stap hoe deze tool werkt.