U bevindt zich hier: Home > Over Constructiv > Wat doen we?

Wat doet Constructiv rond welzijn?

Onze werking

Om het welzijn van de werknemers en de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw te bevorderen, beschikt Constructiv over een team dat instaat voor de ontwikkeling van activiteiten rond thema's over welzijn:

1) Advies en begeleiding op de bouwplaats

Constructiv staat rechtstreeks en permanent in contact met bouwondernemingen, bouwvakkers en andere betrokkenen op de arbeidsplaatsen. Onze adviseurs en hun omkadering staan dagelijks in voor het verlenen van welzijnsadvies op bouw- en werkplaatsen en in bouwbedrijven. Met hun tips en inlichtingen helpen ze de bedrijven een dynamisch preventiebeleid te voeren.

2) Onderzoek en ontwikkeling

Een multidisciplinair team beheert de kennis over de arbeidsomstandigheden in de bouw en gebruikt die kennis ook om producten en diensten te ontwikkelen. Producten zijn o.a. publicaties en dvd's, pedagogische hulpmiddelen en de Preventieatlas, een systeem dat toelaat om de arbeidsomstandigheden in de bouw te monitoren. Onder diensten verstaan we hoofdzakelijk informatieverstrekking en advies aan internen en externen.

3) Welzijnsopleidingen

Constructiv treedt ook op als examencentrum voor de volgende examens:

  • Basisveiligheid VCA-BeSaCC
  • Veiligheid voor Leidinggevenden VCA-BeSaCC
  • Veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden
    Veiligheids- en gezondheidsChecklist Uitzendorganisaties
    (VIL-VCU)
  • Werken op hoogte

Verder heeft Constructiv een belangrijk aandeel in de organisatie van opleidingen tot coördinator en in de aanvullende vorming tot preventieadviseur van niveau II. Op vraag van ondernemingen organiseren we ook themagerichte opleidingen op maat. Ten slotte ontwikkelt Constructiv welzijnsopleidingen, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties.

4) Specifieke begeleiding

Constructiv verzorgt ook specifieke begeleiding op vraag van ondernemingen, arbeiders, scholen en iedereen die betrokken is bij veiligheid in de bouw.

5) Welzijnscampagnes

Samen met de sociale partners en tal van andere partijen die een belangrijke rol spelen bij het welzijn op de bouwplaats, voert Constructiv campagnes om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten in de sector te doen dalen. Elke campagne kent een preventieve golf, gevolgd door een handhavingsgolf in samenwerking met de overheid. De doelgroepen en campagnethema’s zijn telkens verschillend.