Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van alle publicaties omtrent veilig werken op hoogte:

Code van goede praktijk steigers

Constructiv, de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector, de vereniging van preventieadviseurs en de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren hebben de krachten gebundeld en een Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers samengesteld.

Deze Code bestaat uit twee delen: enerzijds een praktische invulling van de reglementering inzake steigers en anderzijds technische oplossingen, in overeenstemming met deze reglementering,  voor diverse steigertypes (toegang tot vaste steigers, steigers op schragen, rolsteigers, …).

Navb dossiers

Preventiefiches

Toolboxfiches

Informatiefiches

Prevention Through Pictures in Construction

In opdracht van ILO en ISSA-C heeft Constructiv in samenwerking met diverse deskundigen een brochure uitgewerkt die bedoeld is om bouwvakkers bewust te maken van bepaalde gevaren en hen te informeren over correcte werkmethodes en preventiemaatregelen voor de werf.

Deze uitgave illustreert via tekeningen knelpunten in verband werken op hoogte.