U bevindt zich hier: Home > Campagnes > Veilig werken op hoogte > Problematiek

Problematiek van de campagne

Vallen van hoogte, en dit zowel van personen als van voorwerpen, is altijd de belangrijkste oorzaak geweest van dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met blijvende invaliditeit. Dit is het geval in bijna alle sectoren en zeker in de bouwsector. Ondanks alle inspanningen van zowat alle betrokkenen (preventieorganisaties, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties), is een op drie dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen met blijvende invaliditeit te wijten aan een val van hoogte.

Terwijl we in het algemeen een daling zien van het aantal arbeidsongevallen, moeten we vaststellen dat het aantal arbeidsongevallen door een val van hoogte niet significant afneemt. Tussen 2010 en 2013 nam het totaal aantal arbeidsongevallen met meer dan 30 dagen werkverlet af met nagenoeg 11%. In dezelfde periode daalde het aantal arbeidsongevallen met meer dan 30 dagen werkverlet ook door een val van hoogte, maar met minder dan 4%.

Deze vaststellingen werden ook bevestigd, enerzijds door de adviseurs van Constructiv op de bouwplaatsen en anderzijds door een bliksemactie van de sociale inspectie (FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk) begin juni 2015. Op één dag werden een 350-tal bouwondernemers gecontroleerd tijdens hun werkzaamheden op de bouwplaats. De klemtoon van deze actie lag ditmaal op onvoldoende bescherming tegen valgevaar en op de gevaarlijke opstelling van steigers. De vaststellingen waren tegelijk onthutsend en alarmerend: in bijna 50% van de gevallen werden de werkzaamheden stopgezet wegens te gevaarlijk. Lees het volledig persbericht voor meer info omtrent deze actie.

De sociale inspectie en Constructiv besloten daarom om de handen in elkaar te slaan en gedurende twee jaar (van september 2015 tot december 2017) een intensieve campagne met doelgerichte acties te voeren.