U bevindt zich hier: Home > Campagnes > Dakwerken

De campagne Dakwerken

Om het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten verder te doen dalen en de ondernemers te helpen bij het opstellen van hun preventiebeleid gebruikte Constructiv (toen vertegenwoordigd door het navb), tussen 2006 en 2009 een nieuwe aanpak: doelgroepgerichte campagnes.  Zo voerde het navb in samenwerking met de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) campagnes om het veiligheids- en gezondheidsniveau bij de vastgelegde doelgroepen te verhogen.

Naar aanleiding van deze campagnes werd een uitgebreid overlegplatform opgericht om de acties van het navb te optimaliseren. Het bestond uit werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ook uit verschillende organisaties die een rol spelen bij de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector.

De doelgroepen werden gekozen in overleg met de leden van het platform. Deze keuze was onder andere gebaseerd op het aantal arbeidsongevallen en de ernst ervan.

De eerste doelgroepgerichte campagne was de campagne Dakwerken.

 

In dit hoofdstuk komt u meer te weten over volgende aspecten van deze campagne: