U bevindt zich hier: Home > Campagnes > Algemene campagne

De Bouw: ons werk, ons leven

Om het welzijn van de werknemers te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouwsector te verminderen, is een mentaliteitswijziging nodig. Dat is het motto van Constructiv (toen vertegenwoordigd door het navb). 

 

 

Werknemers moeten ervan overtuigd worden dat veiligheid op de bouwplaats gelijkstaat met kwaliteit op de werkplaats en werkgevers moeten zich ervan bewust worden dat veiligheidsmaatregelen het rendement in hun onderneming niet doen dalen…wel integendeel!

In 2002-2003 en opnieuw in 2004-2005 heeft het navb dan ook een erg geslaagde veiligheidscampagne gevoerd in samenwerking met verschillende partners en sponsors, waardoor de frequentiegraad met maar liefst 25% gedaald is in vier jaar tijd.

Eerste campagnegolf: 2002-2003

De eerste campagnegolf, met ‘Actie’ als motto, liep van februari 2002 tot eind mei 2003 en is een waar succes gebleken, met een onverwachte daling van het aantal dodelijke arbeidsongevallen met 64% tussen 2001 en 2003.

Deze eerste campagne was gericht op het grote publiek en de verschillende intervenanten die van dichtbij of van ver betrokken zijn bij het bouwproces. Ze had meer bepaald betrekking op de werknemers, werkgevers, architecten, ontwerpers en bouwheren.

Om zijn acties kracht bij te zetten en resultaten te behalen, heeft het navb zich omringd met verschillende sponsors en partners die initiatieven genomen hebben en evenementen georganiseerd hebben.

Eén van de belangrijkste sensibiliseringsmiddelen was het campagnecharter, dat door iedereen uit de bouwsector ondertekend kon worden en dat bestond uit een persoonlijk engagement om veilig te werken. Ook al waren bepaalde intervenanten aanvankelijk niet overtuigd om het charter te ondertekenen, bij het afsluiten van de eerste campagne hadden toch al 3.944 personen het ondertekend.

Naast de talrijke initiatieven die in het kader van deze campagne genomen werden, werd er ook een eerste reeks affiches gemaakt die zich rechtstreeks tot de verschillende doelgroepen rechtstreeks richtte.

Ook het concept van de campagne werd eveneens bekroond. In het kader van de Premios Caupolicán heeft de erejury van de Consejo general de la Arquitectura Técnica de España, een Spaanse beroepsorganisatie van technisch architecten met 42.000 leden, de Europese prijs voor veiligheid in de bouwsector in de categorie Technische informatie namelijk aan het navb uitgereikt. Deze prijs bekroont initiatieven van diverse aard die erop gericht zijn de veiligheid in de bouwsector te bevorderen. Het navb heeft voor zijn efficiënte communicatie eveneens een zilveren EFFIE in de wacht gesleept. De EFFIE's zijn de meest prestigieuze prijzen in de reclamewereld.

Dit eerste succes moest wel verlengd worden, aangezien veiligheid een delicate kwestie blijft in de bouwsector. Bijgevolg werd een nieuwe campagnegolf gelanceerd.

Tweede campagnegolf: 2004-2005

Net als de campagnegolf van 2002-2003 was ook de tweede campagnegolf gericht op het grote publiek, meer bepaald op de bouwsector, nl. de werknemers, werkgevers, preventieadviseurs, architecten, coördinatoren, bouwheren, lesgevers, studenten bouwkunde, …

Om deze campagne kracht bij te zetten is een communicatiecampagne onder het motto “Veiligheid maakt je onweerstaanbaar” opgezet: via radio en televisie zijn reclamespots uitgezonden die zich richtten tot de werknemers uit de bouwsector, aannemers en architecten. In verschillende vakbladen werden ook advertenties gepubliceerd.

Daarna heeft het navb bepaalde thema’s geselecteerd en in de schijnwerpers geplaatst, nl. vallen en struikelen, KMO’s in de bouw, de coördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, wegenwerken, stortklaar beton, het manueel hanteren van lasten en ten slotte stress en pesten op het werk. Al deze thema’s werden uitgewerkt met een affiche en het navb en zijn partners hebben verschillende initiatieven genomen met betrekking tot deze thema's.

Tijdens deze nieuwe campagnegolf is het voornaamste instrument van de campagne het veiligheidscharter gebleven. De teller van de ondertekenaars van het charter tijdens de campagne 2004-2005 is op 31 december 2005 gestopt op 4.820 personen en organisaties. Een meer dan eervol resultaat!

Naar aanleiding van deze campagne vond op 28 april 2005, Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, een groot evenement plaats in het Atomium. Bij die gelegenheid hebben verschillende grote ondernemingen zich er als bouwheer toe geëngageerd bij te dragen tot de bevordering van veiligheid en gezondheid op hun bouwplaatsen.

Ook in het kader van de regionale verankering en op de zetel van de ondernemingen zijn talrijke acties georganiseerd. De navb-adviseurs en Federale Verzekering hebben acties gevoerd in de ondernemingen die het charter ondertekend hebben en verschillende ondernemingen hebben ook hun eigen veiligheidsevenement georganiseerd naar aanleiding van de campagne en de ondertekening van het charter.