U bevindt zich hier: Home > Acties op de bouwplaats > Aangifte van werken

Aangifte van werken

Sinds 1 januari 2014 moeten aannemers hun bouwplaatsen aangeven via de nieuwe onlinedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)‘Aangifte van werken’. Tot eind 2013 werden deze werken gemeld via de ‘unieke werkmelding’.

Dankzij de harmonisering van de wetgeving zijn de verschillende luiken geschrapt en vervangen door één enkele aangifte, zodat een aannemer per bouwplaats slechts één aangifte van werken 30bis moet indienen. De werken worden gemeld aan de RSZ, die de gegevens vervolgens doorgeeft aan Constructiv en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De aangifte moet gebeuren door de aannemer die een overeenkomst heeft afgesloten met een opdrachtgever. Tegelijkertijd kan de aannemer ook de gegevens van zijn onderaannemers toevoegen. De aangifte moet voor aanvang van de werken ingediend worden en het gegenereerde document met de gegevens van de aangever, de bouwplaats en de opdrachtgever moet worden uitgehangen op de werf op een plaats die toegankelijk is voor het personeel en andere belanghebbenden.

In uitvoering van de welzijnsreglementering kan de aannemer bovendien een elektronisch formulier met nuttige preventie-informatie voor de werf invullen.

Dit formulier kan samen met de aangifte van werken uitgehangen worden. Het is ook beschikbaar via de beroepsverenigingen.

Welke werken moet u aangeven?

Voor werken in onroerende staat moet de aannemer aangifte doen van:

  • elke overeenkomst ‘Opdrachtgever – aannemer die aangifte doet’ ongeacht het bedrag met minstens 2 onderaannemers;
  • elke overeenkomst ‘Opdrachtgever – aannemer die aangifte doet vanaf 5.000 € (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer;
  • elke overeenkomst ‘Opdrachtgever – aannemer die aangifte doet’ vanaf 30.000 € (zonder btw) met of zonder onderaannemer.

Voorbeeld:

 Waarde contract (zonder btw)  Aantal onderaannemers  Aangifte
35.000 €  0  Ja
15.000 €  2  Ja
15.000 €   0  Neen
  5.075 €   0  Neen
  5.075 €  1  Ja
  3.000 €  0  Neen
  3.000 €  1  Neen
  3.000 €  2  Ja

Hoe aangifte doen?

De onlinedienst ‘Aangifte van werken’ is beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be via de rubriek ‘Onderneming’, waar aannemers op twee verschillende manieren een aangifte kunnen indienen. Via de beveiligde modus krijgen ze toegang tot alle beschikbare functionaliteiten: aanmaken, aanvullen, wijzigen en raadplegen van de eigen aangiftes. Om toegang te krijgen tot de beveiligde zone, moeten de aannemers zich aanmelden met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Het wordt sterk aanbevolen om aangiftes in deze beveiligde modus in te dienen, want in de onbeveiligde modus kunnen enkel aangiftes aangemaakt en onderaannemers toegevoegd worden.

Aangezien er per bouwplaats telkens slechts één aangifte ingediend hoeft te worden, zal het systeem de gegevens van de opdrachtgever combineren met de postcode van de bouwplaats en zal het de aannemer die een nieuwe aangifte wil indienen, een lijst tonen van alle bouwplaatsen met dezelfde opdrachtgever en postcode als de bouwplaats die hij wil melden. Als er al een aangifte bestaat voor deze bouwplaats, hoeft de aannemer enkel nog op ‘Mijn contract toevoegen’ te klikken om de overeenkomst onmiddellijk aan de bestaande aangifte toe te voegen.

Na het invoeren van alle gegevens ontvangt de aannemer het identificatienummer van de bouwplaats.

Gevaarlijke werken in verband met asbest moeten ook vermeld worden in de aangifte 30bis. Als er asbest aanwezig is, moet deze aangifte daarenboven ten laatste 14 dagen voor aanvang van de werken ingediend worden.

De aangiftes die werden ingegeven via de vorige toepassing ‘unieke werfmelding’, blijven beschikbaar in de nieuwe dienst ‘Aangifte van werken’.

Bijkomende informatie over deze nieuwe toepassing vindt u ook op www.socialsecurity.be in de rubriek ‘Werken met contractanten’. U kunt er ook een handleiding downloaden.
Als u toch nog vragen heeft, kunt u het contactcenter bereiken via e-mail op contactcenter@eranova.fgov.be of telefonisch elke werkdag van 7 u tot 20 u op 02/511.51.51.

Bijkomende belangrijke informatie

Constructiv krijgt dagelijks aanvragen om werfmeldingen aan te passen of te verbeteren. Meestal gaat het om aangiftes die gebeurden via de onbeveiligde toegang en in dat geval kan Constructiv geen gevolg geven aan de aanvragen, maar kan enkel doorverwijzen.

Raadpleeg ook de informatie over de historiek van deze toepassing.  

Tenslotte zijn er ook concrete cijfers beschikbaar over het aantal meldingen dat Constructiv jaarlijks ontvangt.Voor vragen over de beveiligde toegang kunt u terecht bij het Contactcenter via e-mail op contactcenter@eranova.fgov.be of telefonisch van 9u tot 17u op werkdagen, op het nummer 02/511.51.51.

Vragen of opmerkingen?

Meer info over uw melding of de cao "Meldingsplicht"?

Contacteer uw adviseur/regio.

Een vraag, opmerking of klacht over de portaalsite van de RSZ?
Raadpleeg het contactcenter van de sociale zekerheid.